מרשם להזמנת תמצית נוזלית מרוכזת

למשלוח הזמנה ניתן לשלוח באמצעות טופס ההזמנה באתר.
לחילופין ניתן להוריד טופס הזמנה המכיל את רשימת הצמחים המלאה ולשלוח טופס זה במייל (קישור לטופס בתחתית הטופס המקוון).